İnsanlar Biyo-kütlenin Sadece %0.01’ini Oluşturuyor

Dünyada ne kadar yaşam olduğu sorusunu yanıtlamanın birkaç yolu var. Örneğin türlerin sayısını, popülasyon büyüklüklerini veya bireysel organizmaların sayısını sayabiliriz. Ancak bu ölçümler, canlı grupları arasında karşılaştırma yapmayı zorlaştırabilir: küçük organizmalar büyük bir nüfusa sahip olabilir, ancak yine de Dünya’nın organik maddesinin çok küçük bir yüzdesini oluşturur. Anlamlı bir karşılaştırma için Bar-On ve ark. (2018), biyokütle metriğini kullanarak yaşamı nicelleştirdi.  Bu karşılaştırma sonucu görüyoruz ki:

Bitkiler – özellikle de ağaçlar – Dünya’daki yaşama hakimdir: biyokütlenin %82’sinden fazlasını oluşturuyor;

Şaşırtıcı bir şekilde ikinci sırada gözle göremediğimiz bir yaşam var: biyokütlenin neredeyse %13’ünü oluşturanlar bakteriler;

Hepimiz genellikle hayvanlar alemine odaklanırız, ancak hayvanlar  sadece %0.4’e tekabül ediyor;

İnsanlar biyokütlenin sadece %0.01‘ini oluşturuyor. Canlı kütlenin bu kadar küçük bir bölümünü oluşturuyor olup da vahşi yaşamın yarısından fazlasını yok etmiş oluşumuz ne kadar da ilginç değil mi?

Kaynak: https://ourworldindata.org/life-on-earth

Leave A Comment