Chipko Akımı

Hindu dilinde sarılmak anlamına gelen chipko kelimesi Kuzey Hindistan’da çoğu kadın olan köylülerin ağaçlara sarılarak onların ticari amaçlarla kesilmesini önleyen köylülerin hareketini anlatmak için kullanılmaktadır. Chipko akımı, zamanla çevre ve kadın eylemciliğinin en iyi bilinen örneklerinden birisi haline gelmiştir. 

Peki Chipho akımı nasıl başlamıştır?

1970’li yıllarda Chipko hareketinin ilk gelişmeleri yaşanır. Köylüler, artan sellerin (1973,1977, 1978. 1979 yıllarında büyük sel felaketleri yaşanır) sebebini ormanlık alanların sanayi üretimi için kesilmesinde görürler. Hem ekonomik yükü hem de evdeki yükü büyük anlamda yüklenen kadınlar bu sel felaketlerinden en fazla etkilenen kesim olur. Çünkü köylülerin temel ekonomik faaliyetleri ormanla uyum içerisinde ondan yararlanmak üzerine kuruludur ve erkekler de 19. yüzyıldan sonra kurulmaya başlanan sanayi merkezlerinde çalışmaya başlamıştır.

En sonunda ormanlık alanların ihaleye açılarak kesimi yapılacağı zaman Gaura Devi isimli bir köylü kadın diğer kadınları da örgütler ve birlikte ormana yürüdüler. Kesim için gelen şirketlerin hamle ettikleri ağaçlara sarılarak onların kesilmesinin önüne geçtiler. Zaman içinde Chipko hareketi başka bölgelere de yayıldı ve kitlesel ağaç kesimlerinin önüne geçilmesi anlamında başarısını sürdürdü.

Kaynak: Joseph Des Jardins – Çevre Etiği Çevre Felsefesine Giriş (Çev. Ruşen Keleş)

Leave A Comment