Atıkların Sanat Yolculuğu!

SanAtık, atık malzemelerin sanatsal dönüşümünü teşvik ederek,
insanların doğayı daha bilinçli bir şekilde kullanma ve atıkları yeniden değerlendirme konusunda ilham almasını sağlar.

2

Şehir

2

Sergi

80

Sanat Eseri

SanAtık Nedir?

SanAtık gençlere çevre bilincinin kazandırılması ve gençlerin çevre sorunları ile ilgili farkındalıklarının arttırılması konusunda etkili ve uygulanabilir sanatsal farkındalık projesidir. Katılımcıların, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin düşünülmesi, atığın oluşması durumunda ise geri kazanımının sağlanması gibi konuları, tasarımlarını oluştururken, görsel ve duyusal metodlar kullanarak öğrenmeleri ve deneyimlemeleri, ekolojik bilincin artmasına önemli bir katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Hedeflerimiz

 • Ekolojik farkındalığın artırılması ve atık yönetimi konusunda toplumsal bilincin geliştirilmesi.
 • Atık malzemelerin yeniden kullanılabilir ve estetik ürünlere dönüştürülmesiyle sürdürülebilir bir
  sanat pratiğine teşvik edilmesi.
 • Özellikle gençler ve çocuklar olmak üzere bireylerin sanat aracılığıyla çevre konusunda farkındalık
  kazanması ve aktif rol oynaması.
 • Bireylerin yetenek ve becerilerini gösterebilecekleri, milli sanat gelişimine etkin katılımlarını
  sağlayacak fırsat ve imkânları arttırmaya destek olmak.

Kapsamı

 • Tasarımcılara atık yönetimi hakkında ve tasarım sürecinin metod ve uygulamaları hakkında eğitimlerin verilmesi.
 • Geri dönüştürülebilir atıklar, evsel atıklar, ticari ve kurumsal atıklar gibi çeşitli atık malzemelerin
  kullanılması.
 • Tasarımcılar tarafından atıkların estetik ve işlevsel ürünlere dönüştürülmesi için atölye çalışmaları
  yapılması.
 • Sergi ve etkinlikler aracılığıyla sanat eserlerinin halka sunulması.

Sanatık, tasarımcılara ve katılımcılara, atıkların yenilenme ve dönüşüm sürecinde özgürleştirici bir duygu vaadediyor. Çevre konusunu işleyen tasarımcılar, aksiyonlarıyla gelişmiş toplumlardaki çevre ve atık sorunlarına dikkat çekmek istiyor.

SanAtık Projesi