Sürdürülebilir Dünya İçin Kampüs Hareketi!

KampüSıfır Projesi üniversitede okuyan gençlerin iklim krizi farkındalığını arttırmak ve iklim krizi ile mücadeleyi görünür kılmayı amaçlar.

15

Üniversite

38

Etkinlik

1718

Katılımcı

Hedeflerimiz

 • İklim krizi farkındalığının oluşturulması
 • Öğrenci toplulukları İklim Değişikliği Deklerasyonu
 • Ülkemizdeki gençlerin küresel çapta bir değişimi başlatması
 • İklim krizi ile mücadele atılacak somut adımlar

Kazanımlarımız

 • İklim Değişikliği Deklerasyonu
 • Sıfır karbon serüveni
 • Kampüsten küresele
 • Somut adımlar
 • Ulusal öğrenci toplulukları ağı

Ortak Değerlerimiz

 • Ulusal bir ağ
 • Küresek hedeflere ortaklık
 • Sürdürülebilirlik
 • Etkili Mesaj
 • Doğrudan Etki

KampüSıfır, atık bilinci kazandırmak, iklim krizi farkındalığı yaratmak, çevreci alışkanlıklar kazandırmak ve yeşil politika ile gerçekleşen hareket ve davranışların ulusal ve uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kampüslerde topluluklar aracılığıyla gerçekleşen bir harekettir.

Etkinlik ve eğitimlerin ulusal çapta topluluklar yoluyla gerçekleşmesi beklenirken aynı zamanda topluluklar birbirleri ile iletişim ve paylaşımda bulunabilecekleri bir ortam oluşacaktır. Böylece ortak projelerin gerçekleştirilmesi, etkin fikirlerin oluşması ve gelişmesi konusunda öğrenci toplulukları ağı kurulmuş olacaktır.

Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Kampüsten Başla!

KampüSıfır