Sürdürülebilir Dünya İçin Kampüs Hareketi!

KampüSıfır Projesi üniversitede okuyan gençlerin iklim krizi farkındalığını arttırmak ve iklim krizi ile mücadeleyi görünür kılmayı amaçlar.

11

Üniversite

38

Etkinlik

1718

Katılımcı

Hedeflerimiz

 • İklim krizi farkındalığının oluşturulması
 • Öğrenci toplulukları İklim Değişikliği Deklerasyonu
 • Ülkemizdeki gençlerin küresel çapta bir değişimi başlatması
 • İklim krizi ile mücadele atılacak somut adımlar

Kazanımlarımız

 • İklim Değişikliği Deklerasyonu
 • Sıfır karbon serüveni
 • Kampüsten küresele
 • Somut adımlar
 • Ulusal öğrenci toplulukları ağı

Ortak Değerlerimiz

 • Ulusal bir ağ
 • Küresek hedeflere ortaklık
 • Sürdürülebilirlik
 • Etkili Mesaj
 • Doğrudan Etki

KampüSıfır Projesinin amacı üniversitelerde gençlerin katılımıyla iklim krizi ile mücadelede farkındalık oluşturma ve iklim politikalarını etkilemek için gençlerin fikirlerini harekete geçiren bir projedir.

KampüSıfır; atık bilinci kazandırmak, iklim krizi farkındalığı yaratmak, çevreci alışkanlıklar kazandırmak, yeşil politika ile gerçekleşen hareket ve davranışların ulusal ve uluslararası çapta yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kampüslerde gerçekleşecek bir harekettir.

KampüSıfır