Yıkmadan Yapmak

İnşaat sektöründeki yapı, uygulama ve yıkım aşamalarında doğaya ve çevreye salınan karbondioksit gazı dünya üzerinde sera etkisi oluşturmaktadır. Aynı zamanda fabrikalardaki zararlı atıkların denizlere dökülmesi okyanuslardaki canlıların hayatına ve ekosisteme tehdit oluşturmaktadır. Bu eserdeki yapı malzemeleri fabrika atıklarından yapılmış olup, çevreye ciddi zarar veren yapı sektöründe kullanılmak üzere yapılmıştır. Yapı malzemeleri eserde kullanılarak dünya üzerinde oluşturulan ciddi tehditlere dikkat çekilmeye çalışılmıştır