Eskiden Yeniye Dönüşüm

Hayatımızın birçok alanında geçiş süreçleri yaşıyoruz. Yaşamın var olmasından bu yana süreç devam etmektedir. Önemli olan kaybolmamak ve sürece ayak uydurabilmek. Teknoloji üretimi, enerji tüketimi ve elektronik atık üretimi gibi alanlar da çevresel sorunlara sebep oluyor. Özellikle elektronik atıkların doğru bir şekilde imha edilmemesi çevre kirliliğine neden olabilir. Tasarım bu fikirden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Çalışmada mevcut görünen kent ve altında yatan aydınlık ve bilinmez geçmiş vurgulanmak istenmiştir. Bu amaçla katman ve boşluk yaratarak geçmiş gelecek ilişkisi vurgulanmaya çalışılmıştır.