Değerin Dönüşümü

Değer kavramı bir toplumun ya da alışkanlıklara bağlı toplumsal kuralların oluşturduğu yargılar toplamıdır. Değerli olan, toplum tarafından beğenilen çoğunluğun kabul gördüğü bir oldu haline dönüşmüştür. Kendi değerini kendin oluşturmaya ne dersin? Anlam yükleyerek, bağ kurarak aidiyet geliştirerek… Sanat bu yolda en iyi araçtır. Bize yeni ve farklı bakış açıları sunar. En faydalı ve en çok kullanılan besin öğelerinden olan yumurta ve onları taşıdığımız karton yumurta viollerine, yapılış amacı, malzemesi, formu..