Değişen Kent

Birbiriyle ilişkisiz nesnelerin bir araya gelmesi ne yazık ki kentleri oluşturmaya başladı. Birlik, denge, bütünlük ve kentsel ilişki, özlemle aranan kavramlar oldu. Kente sanat nesnesi olarak bakmak yeni bir deneyim olacaktır. Binalar arasında bütünlüğün sağlanması, estetik ve fonksiyonel uyumu artırabilir, şehirlerin yaşanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırabilir.