Güzellik Nedir?

Güzellik nedir? Sadece makyaj malzemeleri ile yüzeysel güzellik sağlamak mı yoksa içimizde olan duyguyu geliştirmek mi? Güzellik, toplumun bize dayattığı algılardan çıkarak asıl güzelliğin düşüncelerde olduğunu anlamak ve aynada kendini seyredebilen sonsuz varoluş seklidir. Güzellik algısı, bir bireyin özsaygısı ve psikolojik sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Toplumun dayattığı güzellik standartları, kişilerin kendilerini nasıl değerlendirdiklerini etkileyebilir. Bu fikirden yola çıkarak kumaş ve kozmetik atıkları kullanılarak bu tablo oluşturulmuştur. Çalışma ipek bir atık kumaş üzerine eser üzerindeki güzellik ürünlerinin içinde kalan artık malzemeler ile bir kadın resmedilerek yapılmıştır. Kadın tüm güzellik ürünlerini kullanmasına rağmen hala mutsuzdur ve aynadaki sonsuz arayışın içinden çıkamamıştır. Güzellik kavramı sorgulanmaya devam edecektir.