Bilginin Dönüşümü

CD kullanılarak yapılan bu çalışmada bir zamanlar sıklıkla kullandığımız bilgi depolama aracı olan cd’lerin artık işlevini kaybettiğini, bilgiyi başka alanlarda ve sanal ortamlarda depoladığınızı vurgulayan bir çalışmadır. Kalan CD’ler ise yansıtıcı yüzeyleri, mükemmel daire formu ve hafif malzemesi ile işlevsel bir eşyadır. Etrafa yansıttığı ışık ile içindeki bilgileri çevreye yayan bir metaforu temsil etmektedir. Kullanılan malzemeler geçmişten günümüze değişen bilgi aktarım şekillerini temsil etmektedir. El yazısıyla başlayan bu aktarım günümüzde dijital ortamlarda aktarılarak dönüşümünü sağlamaktadır. Artık bilgi depolamayan CD’ler ise parlak ve yansıtıcı yüzeyleri ile değer verdiğimiz bilginin nasıl akıp gittiğini ve kaybolduğunu anlatıyor.