Üye Topluluklarımız

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yöntek Kulübü / İstanbul Gelişim Üniversitesi

ACC Bilkent (Audit and Consulting Club) / Bilkent Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü / Kırklareli Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi Kış Sporları Topluluğu / Sakarya Üniversitesi

ZBEÜ Özel Eğitim Topluluğu / Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Bilecik Bilgenç Kulübü / Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Girişim İçin Teknoloji / Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Kulübü / Yıldız Teknik Üniversitesi

Sosyoloji Kulübü / Şırnak Üniversitesi

Genç Kızılay Topluluğu / Batman Üniversitesi

Girişimci Genç Mühendisler / Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Şehir ve İklim Topluluğu / Kocatepe Üniversitesi

Siyasal Bilimler Kulübü / Kocaeli Üniversitesi

Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu / Çankırı Karatekin Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Topluluğu / Hacettepe Üniversitesi

Genç Yeşilay Topluluğu / Adıyaman Üniversitesi

İnovasyon ve Girişimcilik Kulübü / Abdullah Gül Üniversitesi

Avrupa ilişkileri Topluluğu / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İTÜ Sıfır Atık Kulübü / İstanbul Teknik Üniversitesi