Bu form (?) Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ekolojik Okuryazarlık V. Jenerasyon Eğitmen Eğitimine başvuruda bulunmak isteyen adaylar için hazırlanmıştır.

 

Ekolojik Okuryazarlık Eğitim Modülü Nedir?
Birleşmiş Milletler İklim Raporuna göre, küresel ısınma 2100 yılına kadar 1,8 ile 4 derece arasında artış gösterecek, su sıkıntısı başlayacak, gezegendeki canlı türlerinin %30’u yok olma tehlikesiyle karşılaşacak, dünyanın yiyecek stokları tükenecek ve göçler başlayacak. Raporda, çevre sorunlarının en büyük sorumlusunun insan olduğu belirtilmektedir. Tüm bunlara ek olarak yalnızca çevre kirliliğinin yol açtığı hastalıklar her yıl 12,6 milyon insanın ölümüne neden olmaktadır. Son yıllarda insan nüfusundaki büyük artış ve insanların aynı oranda aşırı tüketim yapması nedeniyle doğal kaynakların gün geçtikçe azalması ve bu aşırı kullanım sonucuyla da doğayı kirleterek doğadaki yaşamın sonlanmasına neden olmaktadır. Günümüzün en büyük sorunu haline gelen bu aşırı tüketim odaklı yaşam tarzı bizi; Küresel İklim Değişikliği ile yüzleştirmektedir. Bu tehlike günümüzde birçok ülke tarafından fark edilerek dur demek için harekete geçildi ve 193 ülke tarafından eylem planları oluşturularak 17 temel sorun üzerinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları adı altında çalışmalara başlandı. Amaçlar kapsamında 17 temel dünya sorunu için acilen harekete geçip 2030 yılına kadar en az etki edecek şekilde çözümler bulunması planlandı.

Ekolojik Okuryazarlık Eğitim Modülünde Neler Var?
Ekolojik Okuryazarlık Eğitim Modülü iki oturum ve dört bölümden oluşmaktadır.
I. Oturum: Gezegenimizin Sınırları
II. Oturum: Değişen Gezegen

Ekolojik Okuryazarlık Eğitmeni Kimdir?
Ekolojik Okuryazarlık Eğitmeni, SİYAMDER Yerel Kurullarının dönem içerisinde talebi doğrultusunda Ekolojik Okuryazarlık’ın kolaylaştırıcılığını yapan kişidir.

Ekolojik Okuryazarlık Eğitmen Eğitimi’ne kimler başvurabilir?
-18-29 yaş arasında olan,
-SİYAMDER’de en az 1 sene gönüllülük yapacağını taahhüt eden,
-Akran eğitimi ve deneyimsel öğrenme metodlarına hakim,
-Seyahat kısıtlaması olmayan,
-Enerjik ve takım çalışmasın yatkın kişiler Ekolojik Okuryazarlık Eğitmen Eğitimi’ne başvurusunu yapabilir.

Ekolojik Okuryazarlık Eğitmen Eğitimi (?) Ekim tarihleri arasında (?) gerçekleştirilecektir. Eğitmen adaylarının konaklama ve yemek masrafları derneğimizce karşılanacaktır. Ulaşım masrafları ise eğitmen adayının kendisine aittir.

Son başvuru tarihini takiben 1 hafta içerisinde değerlendirmeler yapılacak ve uygun görülen adaylarla mülakat gerçekleştirilecektir.