Eğitim Modüllerimiz

İklim Değişikliğinin mevcut durumu ve mücadele yöntemlerini ele aldığımız eğitimde şirket çalışanlarına iklim krizinin sebepleri ve sonuçlarını, şirket içerisinde yapılabilecek uygulamaları aktarmaktayız.

Ekolojinin temelinden başlayıp, doğaya karşı en uyumlu şekilde yaşayabilmenin unsurlarını ele almaktayız. Sürdürülebilir bir çevre yönetiminin nasıl olacağını , Üretim ve Tüketim, Karbon Ayak İzi, Atık Yönetimi, İklim Değişikliği ve Etkileri gibi konuları detaylıca ele aldığımız 2 gün süren eğitim paketimizdir.

Günlük hayatta tükettiğimiz her bir ürün sonucunda bir atık meydana gelmektedir. Kimi atıkların geri dönüşümü söz konusu olurken, kimisi mümkün olmamaktadır. Peki atık üretmemek için ne yapabiliriz? Atıklarımızı nasıl değerlendirebiliriz? Ev veya iş yerlerinde atık yönetimi nasıl olmalı? Sorularını Atık Yönetimi eğitimimizde ele almaktayız.

Günlük hayatta kullandığımız teknolojik ürünler elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Elektrik enerjisi ile doğal kaynaklardan elde edilmektedir. Doğal kaynakların azalması ile birlikte harcadığımız enerji miktarının da optimum seviyede tutulması son derece önemlidir. Enerjinin nasıl verimli kullanılacağı konusunda sunduğumuz eğitimdir.

Hayatımızın her alanında tükettiğimiz birçok ürünü doğadan sağlamaktayız. Doğa ise bu tüketimin faturasını bizlere Karbon Ayak İzi olarak sunuyor. İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetlerde kullandığımız su ise, Su Ayak İzi kavramını ortaya koyuyor.

İklim Değişikliği ile Mücadele ederken, aslında birer kaynak olan atıklarımızın döngüsel bir modelde nasıl değerlendireceğimizi ele aldığımız eğitimimizdir. Döngüsel Ekonomi modeli AB ve BM tarafından İklim Değişikliği ile Mücadelede kabul görmüş bir stratejidir.

Dijital Atıklar sanal ortamda oluşturduğumuz karbon ayak izi kaynaklarıdır. Dijital cihazlarımızda depoladığımız her bir veri ciddi oranda enerji sarfiyatına sebep olmaktadır. Dijital atıkların neleri kapsadığına ve bu atıkları nasıl yönetebileceğimize dair gerçekleştirdiğimiz eğitimdir.

Benim Dünyam Benim Geleceğim Eğitimi, dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına dikkat çekmek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ne olduğunu ve bu hedeflere nasıl ulaşılabileceğini anlatmak için hazırlanmış bir eğitim modülüdür. Eğitimimiz vaka analizi ile zenginleştirilmiştir.

Depozito iade sistemlerinin nasıl işlediğini ve atık azaltmadaki rolünü öğreniyoruz. Dünyadaki farklı uygulamaları inceliyor ve Türkiye’deki mevcut durumu değerlendiriyoruz.

İşletmelerin sosyal sorumluluk projeleri ile çevreye nasıl katkıda bulunabileceklerini öğreniyoruz. Sürdürülebilirlik ve etik ticaret ilkelerini keşfediyoruz.

Moda endüstrisinin çevresel etkilerini ve sürdürülebilir moda kavramını öğreniyoruz. Bilinçli tüketim ve adil üretim ilkelerini keşfediyoruz.

Biyolojik çeşitliliğin önemini ve neden korumanın gerekli olduğunu öğreniyoruz. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörleri ve çözüm önerilerini inceliyoruz.

Çocuklara çevre bilincini aşılamak için oyunlar, aktiviteler ve hikayeler içeren bir eğitim programı. Çocukların doğayla bağ kurmasını ve çevreyi korumanın önemini öğrenmesini sağlıyoruz.