Ekolojik Keşifler için İlk Durak!

Çevre İstasyonu projesi ile çocukların çevre bilinci ve sorumluluk gelişimini destekliyoruz.

7 Şehir

Adana, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Konya, Samsun

7 Çocuk

7 şehirde toplam 49 çocuk ile atıksız bir dünya için çalışıyoruz

8 Atölye

Gerçekleştireceğimiz 8 atölye ile çevre ve toplum bilincine katkı sağlıyoruz.

Hedeflerimiz

 • Çevre ve toplum bilinci kazandırmak.
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimsemek ve çalışmaları bu yönde gerçekleştirmek.
 • Çocuk Katılımcılığını arttırmak.
 • Topluma farkındalık algıları genişlemiş çocuklar kazandırmak.
 • Ekolojik alanda çalışmalar yapan yeni bir yaş grubu oluşturmak.
 • Let’s Do It Türkiye Çocuk Yürütme Kurulunu oluşturmak.
 • Dahil etme ve sürdürülebilir çalışmalar yapmak.

Kazanımlarımız

 • Eğlenerek öğrenmeyi sağlamak.
 • Doğaya olan ilgili arttırmak.
 • Sürdürülebilir gelecekler inşa etmek.
 • Çevreci çözümler üretmek.
 • Çevresel bilinç oluşturmak.
 • Ekolojik ve Dijital Okuryazarlığı artırmak

Çevre İstasyonunda Neler var?

 • İzliyoruz, Keşfediyoruz, Öğreniyoruz
 • Senin Atık Materyallerin Benim Yaratıcı Fikirlerim
 • Suyumu İsraf Edersen Öfkemle Karşılaşırsın!
 • Biz Ekiyoruz Sen Ödül Biç Dünya
 • Işığını Kapat Dünyayı Karartma!
 • Proje İklim Kampı
 • Çocuk Çevre Bilgilendirme Metni
 • LDI Çocuk Yürütme Kurulu

UNICEF Çocuk Refahı Belgesi’nde, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin şu maddesine yer veriyor:
“Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşmenin 12. maddesi çocukların kendi yaşamlarıyla ilgili olabilecek karar alma süreçlerine katılma ve kendileriyle ilgili ailede, okulda ya da toplumda alınan kararları etkileme hakkına sahip olduğunu belirtir. Bu ilke çocukların kendilerini etkileyen tüm meselelerde düşüncelerini ifade etme hakkına sahip gerçek bireyler olduklarını tasdik eder ve çocuğun yaş ve olgunluğuna uygun olarak bu fikirlerin duyulması ve bu fikirlere kulak verilmesini gerektirir. Çocukların birer vatandaş ve değişim aktörleri olarak karar alma süreçlerini zenginleştirme, bakış açılarını paylaşma ve bu süreçlere katılma potansiyelini tanır.”
Bizler de bu maddeye istinaden çocuklarımızın fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, değişimlerine destek vererek sosyal hayata dahil edilmelerine vesile olarak ve söz hakkına sahip olduklarını onlara hissettirerek sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek istiyoruz.

Proje Gerekçesi