Ekolojik Keşifler için İlk Durak!

Çevre İstasyonu projesi ile çocukların çevre bilinci ve sorumluluk gelişimini destekliyoruz.

7 Şehir

ANKARA, ESKİŞEHİR, HAKKÂRİ, İSTANBUL, MANİSA, OSMANİYE, SİNOP

7 Çocuk

7 şehirde toplam 49 çocuk ile atıksız bir dünya için çalışıyoruz

8 Atölye

Gerçekleştireceğimiz 8 atölye ile çevre ve toplum bilincine katkı sağlıyoruz.

Hedeflerimiz

 • Çevre ve toplum bilinci kazandırmak.

  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını benimsemek ve çalışmaları bu yönde gerçekleştirmek.

  • Çocuk katılımını arttırmak.

  • Topluma farkındalık algıları genişlemiş çocuklar kazandırmak.

  • Ekolojik alanda çalışmalar yapan bir yaş grubu oluşturmak.

  • Let’s Do It! Türkiye Çocuk Komitesini oluşturmak.

  • Gelecekte de çevre çalışmalarına dâhil olmalarını ve sürdürülebilir çalışmalar yapmalarını teşvik etmek.

  • Çocukların sosyalleşme, grup halinde çalışma performansı, akran barışıklığı vb. gibi özelliklerini geliştirmek.

Kazanımlarımız

 • • Geri dönüşüm bilinci kazanmak, atıkları değerlendirebilmeyi öğrenmek.

  • İklim değişikliğinin etkilerine karşı yapılması gerekenlere ilişkin hakları ve sorumlulukları kavrayabilmek.

  • Çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel özelliklerinde gelişim kazanmaları.

  • Çocukların fidan dikimine özendirilmesi ve ağaçların, çevrenin korunması konusunda farkındalıklarının artması.

  • Çocukların kendi bireysel özelliklerini tanıyarak çevresine karşı güven duygusu kazanmaları.

  • Empati becerisi ve gözlem yeteneklerinin gelişmesi.

  • Çocukların gerçekçi problemlere, yenilikçi çözümler üretebilmeyi öğrenmeleri.

Çevre İstasyonunda Neler var?

 • Ekoloji Terimlerini Öğreniyoruz, Çözümleri Buluyoruz

 • Let’s Do It! Türkiye Çocuk Komitesi

 • Çocuk Bildiri Metni

 • İklim Kampı

 • Işığını Kapat Dünyayı Karartma!

 • Biz Ekiyoruz Sen Ödül Biç Dünya

 • Su Tasarrufu Kahramanları Biz Olalım

 • Senin Atık Materyallerin Benim Yaratıcı Fikirlerim

 • İzliyoruz, Keşfediyoruz, Öğreniyoruz

UNICEF Çocuk Refahı Belgesi’nde, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin şu maddesine yer veriyor:
“Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşmenin 12. maddesi çocukların kendi yaşamlarıyla ilgili olabilecek karar alma süreçlerine katılma ve kendileriyle ilgili ailede, okulda ya da toplumda alınan kararları etkileme hakkına sahip olduğunu belirtir. Bu ilke çocukların kendilerini etkileyen tüm meselelerde düşüncelerini ifade etme hakkına sahip gerçek bireyler olduklarını tasdik eder ve çocuğun yaş ve olgunluğuna uygun olarak bu fikirlerin duyulması ve bu fikirlere kulak verilmesini gerektirir. Çocukların birer vatandaş ve değişim aktörleri olarak karar alma süreçlerini zenginleştirme, bakış açılarını paylaşma ve bu süreçlere katılma potansiyelini tanır.”
Bizler de bu maddeye istinaden çocuklarımızın fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, değişimlerine destek vererek sosyal hayata dahil edilmelerine vesile olarak ve söz hakkına sahip olduklarını onlara hissettirerek sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek istiyoruz.

Proje Gerekçesi